ELS MOLINS DE VENT DE MALLORCA

LOS MOLINOS DE VIENTO DE MALLORCA

 
 

Secció Vertical del Conjunt d'un Molí de Vent Mallorquí

Sección Vertical de un Molino de Viento Mallorquín

Más de dos Milenios de la humanidad están sustentados, desde un punto de vista Energético, sobre la Energía Animal que utilizaba como "Convertidor Energético" al hombre y ciertas especies de animales de carga y tiro a partir de la energía química contenida en los alimentos con un rendimiento próximo al 33%. La energía primaria que cogió el relevo fue la Hidráulica (Molinos de agua) y en algunas zonas de Europa la Eólica (Molinos de Viento). En 1180 en la península de Contentin en Normandía ya existían los Molinos de Viento que a lo largo del Siglo XII se difundieron por toda Europa, como nueva tecnología energética traída por los cruzados desde Oriente.

"Probablement el Moli de Vent fou inventat a Pèrsia en el segle VII y va tenir una gran difusió a la regió oriental del Mediterrani, i el propagaren, durant l'Edat mitjana els Bizantins pel Nord i el Àrabs pel Sud".

 

Impresionante fotografía de  Molino Mallorquín de "Sa Pobla"

 

EL MOLINAR DEL JONQUET, Al Ponent de la Ciutat de Mallorca abans d'Instal.lar-hi el cabaret "Jack el Negro"

Els molins de vent de Mallorca son alguna cosa més que un motiu per a una fotografia, un quadre o una vinyeta de decoració floklòrica. (MOLINS DE VENT DEL PLA DES MOLINAR)

Molins del Molinar

Moli D'En Collet (Sineu)

Moli del Pou de Llorac (Lloret). Aqueixos molins d'antenes sense engraellat i amb les veles triangulars, eren del tipus que els anomenaben "Panemons" i llur moviment obeeix a uns principis mecànics molt diferents dels tipics molins Mallorquins de sis aspes o cuatre de la Manxa.

Moli De Can Matgi de Son Sunyer

Moli D'En Xina (Algaida)

Molins de Cas Mascle de SA POBLA

Molí de Tipus Panemon sense veles

Altre Molí de Tipus Panemon de vuit veles Triangulars

Molí de Tipus Mallorquí del Terme de Manacor

Molí amb cintell d'una Possessió de Sineu

Molíns envelats en mig del Camp (Sineu)

Molins de Vent amb envelador damunt les vivendes dels Moliners al Molinar de Llevant, de la Ciutat de Mallorca

Molins de Vent amb envelador damunt Ses vivendes dels Moliners al Molinar de Llevant, de la Ciutat de Mallorca

 

Molins de Vent del Pla mes Moderns

Molins de Vent del Pla mes moders


La mayoría de fotografías han sido tomadas de:

ELS MOLINS DE VENT DE MALLORCA, M. Sanchis Guarner, Biblioteca Folklorica BARCINO (Volumen XI), 1955

CORPUS DE TOPONIMIA DE MALLORCA (J.Mascaro)

 

  • Página Principal